Aria Farin Jaam
Freight Forwarding Co.
پنج شنبه, 04 اسفند 1401 06:57

لزوم توسعه مهارت ها برای انتقال سبز در کشتیرانی

Rate this item
(0 votes)

حرکت به سمت اقتصاد جهانی کم آلاینده ده ها میلیون «شغل سبز» جدید در سراسر بخش ها از جمله کشتیرانی ایجاد می کند. پیش بینی می شود که صنعت انرژی های تجدیدپذیر به تنهایی تا سال 2030 تا 38.2 میلیون شغل ایجاد کند.

 

تأثیرات گذار سبز بر اشتغال نیز نیازمند نیروی کار ماهر است. این، همراه با فناوری‌های جدید، مانند هوش مصنوعی (AI) و دیجیتالی‌سازی، منجر به افزایش درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها برای اطمینان از شکوفایی نیروی کار آینده در سال 2030 و پس از آن می‌شود.

انتظار می‌رود کربن‌زدایی کشتی‌رانی که در حال حاضر 3 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، فرصت‌های ایجاد شغل سبز را در زنجیره‌های ارزش جدید به همراه داشته باشد. به گفته اتحادیه هیدروژن سبز آفریقا، تولید هیدروژن سبز، می تواند تا سال 2050 بین 2 تا 4 میلیون شغل سبز در کشورهای عضو ایجاد کند.

سرعت و مقیاس ارتقاء مهارت نیروی کار جهانی دریایی به طور اجتناب ناپذیری با سرعت کربن زدایی آن مرتبط است. در دسترس بودن نیروی کار ماهر و آموزش مناسب برای تحول سبز کشتیرانی ضروری است. با این حال، به طور کلی، انسجام بین مهارت ها و سیاست های زیست محیطی در بسیاری از کشورها ضعیف و پراکنده است.

این هماهنگی ضعیف بین دولتی مانع اثربخشی دولت‌ها می‌شود که بتوانند با موفقیت برای شکل‌گیری مهارت‌های سبز خود برنامه‌ریزی کنند، چه رسد به ارائه آن‌ها.

دولت‌ها همچنین می‌توانند هماهنگی بهتری بین ادارات، وزارتخانه‌ها، آژانس‌ها و مقاماتی که مسئول اهرم‌های سیاستی هستند و برای آماده‌سازی جمعیت و زیرساخت‌ها برای آینده کشتیرانی با کربن کم به کار گرفته شوند را تضمین کنند.

 

حرکت به سمت اقتصاد جهانی کم آلاینده ده ها میلیون «شغل سبز» جدید در سراسر بخش ها از جمله کشتیرانی ایجاد می کند. پیش بینی می شود که صنعت انرژی های تجدیدپذیر به تنهایی تا سال 2030 تا 38.2 میلیون شغل ایجاد کند.

 

تأثیرات گذار سبز بر اشتغال نیز نیازمند نیروی کار ماهر است. این، همراه با فناوری‌های جدید، مانند هوش مصنوعی (AI) و دیجیتالی‌سازی، منجر به افزایش درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها برای اطمینان از شکوفایی نیروی کار آینده در سال 2030 و پس از آن می‌شود.

انتظار می‌رود کربن‌زدایی کشتی‌رانی که در حال حاضر 3 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، فرصت‌های ایجاد شغل سبز را در زنجیره‌های ارزش جدید به همراه داشته باشد. به گفته اتحادیه هیدروژن سبز آفریقا، تولید هیدروژن سبز، می تواند تا سال 2050 بین 2 تا 4 میلیون شغل سبز در کشورهای عضو ایجاد کند.

سرعت و مقیاس ارتقاء مهارت نیروی کار جهانی دریایی به طور اجتناب ناپذیری با سرعت کربن زدایی آن مرتبط است. در دسترس بودن نیروی کار ماهر و آموزش مناسب برای تحول سبز کشتیرانی ضروری است. با این حال، به طور کلی، انسجام بین مهارت ها و سیاست های زیست محیطی در بسیاری از کشورها ضعیف و پراکنده است.

این هماهنگی ضعیف بین دولتی مانع اثربخشی دولت‌ها می‌شود که بتوانند با موفقیت برای شکل‌گیری مهارت‌های سبز خود برنامه‌ریزی کنند، چه رسد به ارائه آن‌ها.

دولت‌ها همچنین می‌توانند هماهنگی بهتری بین ادارات، وزارتخانه‌ها، آژانس‌ها و مقاماتی که مسئول اهرم‌های سیاستی هستند و برای آماده‌سازی جمعیت و زیرساخت‌ها برای آینده کشتیرانی با کربن کم به کار گرفته شوند را تضمین کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 512 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

rtl