خط کشتیرانی 4U با بهره از پیمانکاران خود تمام خدمات انبارداری، فضاهای باز و سرپوشیده با دمای کنترل شده را همراه با فناوری روز فراهم می آورد.