خط کشتیرانی4U با ارائه سرویس door to door ، کالا را از درب کارخانه فروشنده یا محلی که وی اعلام مینماید بارگیری و آن به مقصد نهایی ارسال مینماید. همچنین میتواند تشریفات گمرکی در مبدأ و همچنین ترخیص در مقصد را انجام دهد.

این شرکت با ارائه سرویس ترانزیت داخلی ، کالای مشتری را از گمرکات داخلی ایران به گمرک مقصد نهایی حمل کرده ، کالا را ترخیص قطعی و درب کارخانه خریدار تحویل میدهد.