اصطلاح‌ «تحويل‌ كالا در محل‌ كار» بدين‌ معناست‌ كه‌ فروشنده‌ تحويل‌ كالا را هنگامي‌ به‌ انجام‌ مي‌رساند كه‌ آن‌ را در محل‌ كار خود (يعني‌ كارگاه‌، كارخانه‌، انبار و غيره‌) به‌ صورتي‌ كه‌ براي‌ صدور ترخيص‌ نشده‌ و در وسيله‌ نقليه‌ دريافت‌ كننده‌ كالا بارگيري‌ نشده‌ است‌، در اختيار خريدار قرار مي‌دهد. شرکت کشتیرانی 4U توانایی ارائه کلیه خدمات از بارگیری کالا در محل شیپر تا مقصد را دارا میباشد.