خط کشتیرانی 4U با پرونده ای درخشان آماده پذیرش شرکت های قدرمتند NVOCC به عنوان نماینده در حوزه سرویس دهی خود میباشد.

حوزه سرویس دهی در بنادر جبل علی، ام القصر، شانگهای، شنزن، نینگبو، چینداعو، هوآنگپو، گوآنگژو ، نهاواشوا، موندرا، چنای، کوچین، کلکته، هزیرا.