خط کشتیرانی 4U به عنوان شرکت NVOCC OPERATOR آمادگی دریافت نمایندگی از لاینرها و شرکت های NVOCC  را در بندرعباس، خرمشهر، بوشهر، بندرامام خمینی و چابهار را دارا میباشد.